• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
        • Konečne moderná škola
          Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez školské oznamy až po domáce úlohy.
    • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
      • EduPage
    • Zvonenia

      Pondelok 15. 8. 2022
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Ždiar 255
      • zszdiar@gmail.com
      • zastupkyna.zs@zszdiar.sk
      • +421 911 604389 - riaditeľka školy, služobný mobil +421 905 864210 - riaditeľka školy, súkromný mobil +421 52 4498184 - základná škola +421 52 4498269 - materská škola +421 910 975005 - hospodárka školy +421 52 4498134 - školská jedáleň
      • Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 Ždiar 255 05955 Ždiar Materská škola: Ždiar 90 05955 Ždiar 05955 Ždiar Slovakia
      • 37876465
      • zastupkyna.zs@zszdiar.sk
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje